Dřevojas podporuje studentské stáže

Zatímco ve světě jsou nejrůznější studentské stáže a praxe, často označované jako trainee programy, naprosto běžnou součástí studia, v českých firmách se tento systém praktického vzdělávání zatím rozbíhá jen pozvolna.

O výhodách, které pro studenty i zaměstnavatele tato spolupráce znamená, ví jeden z největších českých výrobců, společnost Dřevojas, v. d., jež spolupracuje s Vyšší odbornou a Střední školou technickou v České Třebové.

Výroba koupelnového nábytku je precizní záležitostí, která je závislá na perfektní technologii zpracování. V Dřevojasu si proto dáváme velmi záležet na kvalitním pracovním a profesionálním týmu, který má vysokou odbornost a samozřejmě mu nechybí potřebná šikovnost tzv. zlatých českých ručiček.

„Z pohledu jednoho z největších zaměstnavatelů na Svitavsku musíme říci, že nábor nových zaměstnanců, kteří jsou zruční a práce je těší – v ideálním případě se zajímají nebo přicházejí s nápady na vylepšení výrobních postupů, není vůbec snadný. To je jeden z důvodů proč jsme velmi rádi navázali, v této chvíli již rok trvající, spolupráci s Vyšší odbornou a Střední školou v nedaleké České Třebové, která je vyhlášená pro svou vysokou vzdělávací úroveň v oboru nábytkářství a strojařství,“ vysvětluje na úvod Ing. Petr Blažek, ředitel Dřevojasu, v. d, tradičního českého výrobce koupelnového nábytku, a pokračuje: „Impulzem pro tento krok byla snaha mezi studenty zvednout zájem o tuto profesi a zprostředkovat jim pohled a zkušenosti se špičkovými výrobními technologiemi, včetně naší nové lakovací linky, která je nejmodernější v rámci celé Evropy. To se myslím podařilo – desítky studentů se k nám vrací na letní nebo další občasné brigády.“


 

Učňovské obory Truhlář – Nábytkář mají v Dřevojasu zprostředkovanou praxi formou jednotýdenních kurzů, které se vždy pravidelně střídají s jedním týdnem stráveným ve školních lavicích, kde získávají nutnou teorii. Ve výrobě se specializují na práci s dřevoobráběcími stroji při výrobě nábytkových dílců a montáž nábytku - jak sériového, tak atypického.
Studenti maturitních oborů Operátor dřevařské a nábytkové výroby jsou zařazeni v programu dvoudenních praxí ve čtrnáctidenních cyklech. Cílem praxí je zvládnout práci na CNC dřevoobráběcích strojích.

Současně probíhá práce s CAD programy a praktické je také seznámení s nejrůznějšími druhy drobnějších kancelářských úkonů.

„Zpočátku jsme ladili formu spolupráce - obsah praxí tak, abychom studenty naučili co možná nejvíce. To se podařilo velmi dobře nastavit i ve spolupráci s vedením školy, a já mohu konstatovat, že studenti vzdělávacího centra České Třebové pro nás po ukončení studia představují velmi zajímavý pracovní potenciál. Za dobu naší spolupráce jsme tímto způsobem již přijali na hlavní pracovní poměr několik perfektně kvalifikovaných zaměstnanců pro tento obor. Věřím, že stejná úspěšnost a spokojenost všech stran nás bude provázet i do budoucna,“ říká závěrem Ing. Petr Blažek.

Nedaří se vám nalézt,
co potřebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po - Pá: 8-17 hod.

info@drevojas.cz

Nebo se podívejte do naší poradny, kde najdete nejčastější otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s vaším dotazem udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s žádostí o katalog udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Nový katalog doručíme
ZDARMA až k vám domů

Schválně se teď podívejte, že stojí opravdu za to.
Takový katalog prostě chcete mít doma vytištěný.

Pošlete mi ho zdarma
 

Originální design

 

Nábytek na míru

 

5 let záruka

Jsme (skoro) všude. Hledejte a najdete nás na:


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.