V roce 1946 svitl v hlavách
svitavských truhlářů nápad… … a založili výrobní družstvo Dřevojas

Měli k ruce jen pilu, hoblík a šupléru. Ale dali do toho svůj řemeslný um,
nadšení a fortel. Když jsme k tomu před pár lety přidali i nejmodernější
technologie, stala se z Dřevojasu designová špička koupelnového
nábytku – kterou chtějí po celé Evropě. Nejvíc vděční jsme ale pořád
těm poválečným truhlářům ze Svitav.

Dřevojas po 70 letech

  • Koupelnový nábytek vyvážíme do 9 evropských zemí.
  • Výrobních a skladovací haly nám zabírají 8 000 m2.
  • V Dřevojasu dnes zaměstnáváme 80 lidí.

Historie Dřevojasu<br> 1946–2017

   

1946

Výrobní družstvo Dřevojas založila v centru Svitav skupina truhlářských dělníků – kteří byli zaměstnaní u malých živnostníků a národních správ.

   

1948

Výrobě nábytku se daří a dělníci shánějí další prostory. Najdou je v areálu bývalé svitavské textilní továrny.

   

1959

Požár továrny ochromí výrobu Dřevojasu. Všechno zlé je ale k něčemu dobré: proběhne renovace a na svou dobu i velká modernizace dílen.

   

1971

Dřevojas se spojuje s výrobním družstvem Dřevotvar Pardubice. Obě původní provozovny Dřevojasu ale fungují beze změny dál.

   

1976

Kapacita výrobních prostor opět nestačí – zahajuje se proto výstavba nového závodu v průmyslové zóně Svitav na Pražské ulici.

   

1978

Velký den! Je slavnostně otevřen nový výrobní závod Dřevojasu. Ten ve Svitavách na Pražské ulici stále stojí – a jsme v něm dodnes.

   

1991

8. října se družstvo Dřevojas odděluje od pardubického Dřevotvaru – a působí opět samostatně. Zde je barevná verze tehdejšího logotypu:

   

1993

Závod modernizuje výrobu a přestavuje strojní vybavení. Dřevojas se totiž začíná specializovat na produkci koupelnového nábytku.

   

2002

Další velký den: změnou majitelů se z družstva stává 100% rodinná česká společnost, bez účasti zahraničního kapitálu.

   

2003

Dřevojas začíná při výrobě striktně používat tzv. BAT technologie: nejlepší dosud vynalezené postupy pro ekologickou výrobu.

   

2009

Velký den pro marketingové oddělení. Po dlouhých 18 letech v moderní historii Dřevojasu dochází k první výrazné změně loga společnosti.

   

2013

Z 1. ročníku studentské soutěže vzešel exkluzivní model koupelnového nábytku RETRO. Autorem řady byl student architektury Bc. Jakub Med.

   

2014

Neobyčejnou řadu RETRO vidělo na Designbloku během 6 dnů v hotelu Evropa na Václavském náměstí přes 20 000 návštěvníků.

   

2015

Historicky první media trip pro české novináře. Ti viděli kompletní výrobních technologii všech technologických center našeho závodu.

   

2016

V prosinci oficiálně otevíráme jedinou značkovou prodejnu naší firmy Dřevojas v České republice: v centru Svitav na ulici T. G. Masaryka 22.

Nekončíme. Jedeme dál

Položky označené * jsou povinné

Máte dotaz? Napište nám.
Vyplňte níže uvedený formulář a my to zařídíme.

*
*
*

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s vaším dotazem udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s žádostí o katalog udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


 

Originální design

 

Nábytek na míru

 

5 let záruka

Jsme (skoro) všude. Hledejte a najdete nás na:


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.