Evropská unie

 

Název operace: Energetická opatření ve výrobní hale

Popis operace: Naše společnost realizuje projekt s názvem Energetická opatření ve výrobní hale“, reg. č. CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017660, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem tohoto projektu je snížení energetické náročnosti výrobního procesu společnosti Dřevojas, výrobní družstvo na adrese Pražská 2060/50, Předměstí, 568 02 Svitavy, okres Svitavy, Pardubický kraj. Projekt zahrnuje zateplení střešních sedlových světlíků polykarbonátovými deskami, rekonstrukci osvětlení ve výrobní hale, instalaci rekuperace odpadního tepla, výměnu plynových kotlů, instalaci kotlů pro spalování dřevotřísky, zateplení stropu nad strojovnou VZT a zateplení obvodových konstrukcí administrativní budovy.


Název operace:
Budování image značky Dřevojas na zahraničních trzích

Popis operace: Předmětem projektu je účast na celkem 9 zahraničních výstavách v průběhu let 2016-2018. Jedná se o 5 výstav v Německu, 3 výstavy v Rusku a 1 výstavu v Belgii. Všechny jsou zaměřeny na sortiment koupelen. Cílem projektu je posílit postavení na trzích v Německu a Rusku a vstoupit se svými výrobky na trhy Beneluxu. Tím zvýšíme naši konkurenceschopnost a posílíme export.

Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název operace: Školící centrum Dřevojas 

Popis operace:   Předmětem realizace projektu je zřízení a vybavení vlastního školicího centra společnosti Dřevojas, v.d. Centrum vznikne rekonstrukcí vlastních prostor, bude rozdělené do tří rozlohově stejných pater a bude využíváno primárně pro školení vlastních zaměstnanců a také pro odborná produktová školení určená prodejcům koupelnového nábytku Dřevojas.

Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské unie.


Školící centrum Dřevojas

 

Název operace: Implementace principů Průmysl 4.0 do výroby

Popis operace: Projekt je dalším významným krokem směrem k implementaci principů průmyslu 4.0 do naší výroby. Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

 

Název operace: Dřevojas Inovativní koupelna bez bariér

Popis operace:
Cílem tohoto projektu je produktová inovace spočívající ve zcela novém produktu, který zatím na trhu není dostupný. Související inovace procesu výroby, kdy dojde k využití nových technologických postupů ve výrobě. Navíc díky novému výrobnímu postupu dojde ke snížení materiálové a energetické náročnosti při současném zvýšení výrobní kapacity.

Projekt je v souladu se strategii RIS3 a dále naplňuje prvky Průmyslu 4.0.. Z hlediska inovačního řádu se bude jednat o produktovou inovaci minimálně 8. řádu. Jedná se o nový rod. Zachovává se stávající příslušnost ke kmeni a mění se princip technologie výrobku. Dle průzkumu trhu žádný jiný výrobce na světovém trhu nevyrábí výrobek s parametry vyvinutými společností Dřevojas, výrobní družstvo. Inovace výrobního procesu je pak inovací 7. řádu dle prof. Valenty. Z hlediska inovativnosti není žadateli známo, že by takovýmto výrobním procesem disponoval podnik ve světovém měřítku. Inovovaný výrobní proces i nový produkt je unikátní na světovém trhu.

Na danou operaci je poskytována finanční podpora od Evropské unie.

Nedaří se vám nalézt,
co potřebujete?

kontakt

Barbora Stoklasová

+420 461 653 937
Po - Pá: 8-17 hod.

info@drevojas.cz

Nebo se podívejte do naší poradny, kde najdete nejčastější otázky na naše produkty.

Šup sem s dotazem

Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s vaším dotazem udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s novým nařízením EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) si Vás dovolujeme požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Vyplněním formuláře s žádostí o katalog udělujete souhlas se zařazením všech jeho osobních a jiných údajů v rámci tohoto formuláře, jakož i dalších údajů získaných při obchodním styku (dále jen „osobní údaje“) do databáze správce (dále také jako „správce“), tj. Dřevojas, v. d., se sídlem Pražská 50, Svitavy, 568 02, IČ:42193940, a s jejich zpracováním, a to i prostřednictvím správcem pověřených zpracovatelů (dále jako „zpracovatel“).

Osobní údaje budou zpracovávány k obchodním a marketingovým potřebám správce, včetně nabízení obchodu a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení mimo jiné prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se poskytuje na dobu do odvolání souhlasu. Registrovaný bere na vědomí, že má práva dle ust. § 11 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že má právo přístupu k osobním údajům. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může a) požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.


Nový katalog doručíme
ZDARMA až k vám domů

Schválně se teď podívejte, že stojí opravdu za to.
Takový katalog prostě chcete mít doma vytištěný.

Pošlete mi ho zdarma
 

Originální design

 

Nábytek na míru

 

5 let záruka

Jsme (skoro) všude. Hledejte a najdete nás na:


Odesláním reakce na tento inzerát poskytujete správci své osobní údaje za účelem a po dobu realizace výběrového řízení. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: Jan.Svoboda@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.